Slowakische Republik

Zasielanie na Slovensko

Prepravné vo Slovenská republike sa na najlep?ie-trachten.de 12 eur. Doba pre prepravu vo Slovenská republike je obvykle 5-12 dní od prijatia objednávky a sú?asne platby. Vá? balí?ek bude odoslaný do poistený najlep?ie-trachten.de a vyh?adáva? kedyko?vek prostredníctvom sledovacieho kódu. Pochopte prosím, ?e nemáme ?iadny vplyv na dodávky alebo dodacie lehoty.

Dôle?ité informácie: V?etky zásielky v slovenskú republike sú spracované spolo?nos?ou DHL. Náklady na spiato?nej dopravy (vracia) zo zahrani?ia (Slovensko) sa hradí sami spotrebitelia, a to infomation je otvorená na nákup v podmienkach pou?itia sú k dispozícii. V doru?ovacie vo Slovenská republike, nie sú obchodovate?né! Ak balík nie je k dispozícii (nesprávnu adresu, ?iadny domov, nie zbierka v balí?ku obchode), potom si vyhradzujeme právo ú?tova? prepravné náklady rovnako, preto?e slu?ba bola poskytnutá slu?bou a najlep?ích-trachten.de musí zaplati? tieto náklady .