Slowenien

Dostava v Sloveniji

Stro?ke po?iljanja, da je v Sloveniji najbolj?i, trachten.de 12 ?.Trajanje v ladijskem prometu v Sloveniji je obi?ajno 5-12 dni od prejema naro?ila in hkratno pla?ilo. Va? paket bo poslan z zavarovanci najbolj?i-trachten.de in je iskati v vsakem trenutku preko kode za sledenje. Prosim razumite, da ne moremo vplivati na ponudbo ali dostavni roki.

Pomembne informacije: Za vse po?iljke se ravna po DHL v Sloveniji.Cena dostave povratka (vrne) iz tujine (Slovenija), nosijo potro?niki sami in to Infomacije je odprt za nakup v pogojih uporabe so na voljo. Za stro?ke dostave za Slovenijo ni mogo?e pogajati! ?e paket ni na voljo (napa?en naslov, ni doma, ni zbranih v navodilu za trgovino), nato pa si pridr?ujemo pravico zara?unati stro?ke prevozov vseeno, ker so storitve, ki jih slu?be in najbolj?o-trachten.de mora pla?ati te stro?ke .